Munisipale en Staats-Prokureurs, Wet Firmas in Viëtnam vir Elke Stad - Viëtnam Prokureurs Aanlyn